Αρχειοθήκη περιοδικού "ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ"

 
Διμηνιαία έκδοση του Πανελληνίου Συνδέσμου για την
Ελληνορθόδοξη παράδοση "ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ" 
 

Τεύχος 154 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024)

Τεύχος 153 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2023)

Τεύχος 152 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2023)

Τεύχος 151 (Ιούλιος - Αύγουστος 2023)

Τεύχος 150 (Μάιος - Ιούνιος 2023)

Τεύχος 149 (Μάρτιος- Απρίλιος 2023)

Τεύχος 148 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2023)

Τεύχος 147 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2022)

Τεύχος 146 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022)

Τεύχος 145 (Ιούλιος - Αύγουστος 2022)

Τεύχος 144 (Μάιος - Ιούνιος 2022)

Τεύχος 143 (Μάρτιος - Απρίλιος 2022)

Τεύχος 142 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022)

Τεύχος 141 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021)

Τεύχος 140 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021)

Τεύχος 139 (Ιούλιος - Αύγουστος 2021)

Τεύχος 138 (Μάιος - Ιούνιος 2021)

Τεύχος 137 (Μάρτιος - Απρίλιος 2021)

Τεύχος 136 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021)

Τεύχος 135 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020)

Τεύχος 134 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020)

Τεύχος 133 (Ιούλιος - Αύγουστος 2020)

Τεύχος 132 (Μάιος - Ιούνιος 2020)

Τεύχος 131 (Μάρτιος - Απρίλιος 2020)

Τεύχος 130 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020)

Τεύχος 129 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019)

Τεύχος 128 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019)

Τεύχος 127 (Ιούλιος - Αύγουστος 2019)

Τεύχος 126 (Μάιος - Ιούνιος 2019)

Τεύχος 125 (Μάρτιος - Απρίλιος 2019)

Τεύχος 124 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019)

Τεύχος 123 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018)

Τεύχος 122 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018)

Τεύχος 121 (Ιούλιος - Αύγουστος 2018)

Τεύχος 120 (Μάιος - Ιούνιος 2018)

Τεύχος 119 (Μάρτιος - Απρίλιος 2018)

Τεύχος 118 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018)

Τεύχος 117 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017)

Τεύχος 116 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017)

Τεύχος 115 (Ιούλιος - Αύγουστος 2017)

Τεύχος 114 (Μάιος - Ιούνιος 2017)

Τεύχος 113 (Μάρτιος - Απρίλιος 2017)

Τεύχος 112 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017)

Τεύχος 111 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016)

Τεύχος 110 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016)

Τεύχος 109 (Ιούλιος -Αύγουστος 2016)

Τεύχος 108 (Μάιος - Ιούνιος 2016)

Τεύχος 107 (Μάρτιος - Απρίλιος 2016)

Τεύχος 106 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016)

Τεύχος 105 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015)

Τεύχος 104 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015)

Τεύχος 103 (Ιούλιος - Αύγουστος 2015)

Τεύχος 102 (Μάιος - Ιούνιος 2015)

Τεύχος 101 (Μἀρτιος - Απρίλιος 2015)

Τεύχος 100 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015)

Τεύχος 99 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014)

Τεύχος 98 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014)

Τεύχος 97 (Ιούλιος - Αύγουστος 2014)

Τεύχος 96 (Μάιος - Ιούνιος 2014)

Τεύχος 95 (Μάρτιος - Απρίλιος 2014)

Τεύχος 94 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014)

Τεύχος 93 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013)

Τεύχος 92 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013)

Τεύχος 91 (Ιούλιος - Αύγουστος 2013)

Τεύχος 90 (Μάιος -Ιούνιος 2013)

Τεύχος 89 (Μάρτιος -Απρίλιος 2013) 

Τεύχος 88 (Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2013)

Τεύχος 87 (Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2012)

Τεύχος 86 (Σεπτέμβριος -Οκτώβριος 2012)

Τεύχος 85 (Ιούλιος -Αύγουστος 2012)

Τεύχος 84 (Μάιος - Ιούνιος 2012)

Τεύχος 83 (Μάρτιος - Απρίλιος 2012)

Τεύχος 82 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012)

Τεύχος 81 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011)

Τεύχος 80 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011)

Τεύχος 79 (Ιούλιος - Αύγουστος 2011)

Τεύχος 78 (Μάιος - Ιούνιος 2011)

Τεύχος 77 (Μάρτιος - Απρίλιος 2011)

Τεύχος 76 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011)

Τεύχος 75 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010)

Τεύχος 74 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010)

Τεύχος 73 (Ιούλιος – Αύγουστος 2010)

Τεύχος 72 (Μάιος – Ιούνιος 2010)

Τεύχος 71 (Μάρτιος – Απρίλιος 2010)

Τεύχος 70 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2010)

Τεύχος 69 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009)

Τεύχος 68 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009)

Τεύχος 67 (Ιούλιος – Αύγουστος 2009)

Τεύχος 66 (Μάιος– Ιούνιος 2009)

Τεύχος 65 (Μάρτιος– Απρίλιος 2009)

Τεύχος 64 (Ιανουάριος– Φεβρουάριος 2009)

Τεύχος 63 (Νοέμβριος– Δεκέμβριος 2008)

Τεύχος 62 (Σεπτέμβριος– Οκτώβριος 2008)

Τεύχος 61 (Ιούλιος– Αύγουστος 2008)

Τεύχος 60 (Μάιος – Ιούνιος 2008)

Τεύχος 59 (Μάρτιος – Απρίλιος 2008)

Τεύχος 58 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008)

Τεύχος 57 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007)

Τεύχος 56 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2007)

Τεύχος 55 (Ιούλιος – Αύγουστος 2007)

Τεύχος 54 (Μαϊος– Ιούνιος 2007)

Τεύχος 53 (Μάρτιος – Απρίλιος 2007)

Τεύχος 52 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2007)

Τεύχος 51 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006)

Τεύχος 50 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2006)

Τεύχος 49 (Ιούλιος – Αύγουστος 2006)

Τεύχος 48 (Μάιος – Ιούνιος 2006)

Τεύχος 47 (Μάρτιος – Απρίλιος 2006)

Τεύχος 46 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2006)

Τεύχος 45 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005)

Τεύχος 44 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2005)

Τεύχος 43 (Ιούλιος – Αύγουστος 2005)

Τεύχος 42 (Μάιος – Ιούνιος 2005)

Τεύχος 41 (Μάρτιος – Απρίλιος 2005)

Τεύχος 40 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2005)

Τεύχος 39 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2004)

Τεύχος 38 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2004)

Τεύχος 37 (Ιούλιος – Αύγουστος 2004)

Τεύχος 36 (Μάιος – Ιούνιος 2004 )

Τεύχος 35 (Μάρτιος – Απρίλιος 2004)

Τεύχος 34 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2004)

Τεύχος 33 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2003)

Τεύχος 32 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2003)

Τεύχος 31 (Ιούλιος – Αύγουστος 2003)

Τεύχος 30 (Μάιος – Ιούνιος 2003)

Τεύχος 29 (Μάρτιος – Απρίλιος 2003)

Τεύχος 28 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2003)

Τεύχος 27 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2002)

Τεύχος 26 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2002)

Τεύχος 25 (Ιούλιος – Αύγουστος 2002)

Τεύχος 24 (Μάιος – Ιούνιος 2002)

Τεύχος 23 (Μάρτιος – Απρίλιος 2002)

Τεύχος 22 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2002)

Τεύχος 21 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2001)

Τεύχος 20 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2001)

Τεύχος 15 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2000)

Τεύχος 14 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2000)

Τεύχος 13 (Ιούλιος – Αύγουστος 2000)

Τεύχος 12 (Μάιος – Ιούνιος 2000)

Τεύχος 11 (Μάρτιος – Απρίλιος 2000)

Τεύχος 10 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2000)

Τεύχος 9 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1999)

Τεύχος 8 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1999)

Τεύχος 7 (Ιούλιος – Αύγουστος 1999)

Τεύχος 6 (Μάιος – Ιούνιος 1999)

Τεύχος 5 (Μάρτιος – Απρίλιος 1999)

Τεύχος 4 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1999)

Τεύχος 3 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1998)

Τεύχος 2 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1998)

Τεύχος 1 (Ιούλιος – Αύγουστος 1998)